W relacjach biznesowych niezbędnym atrybutem jest wizytówka. Ma ona na celu budowanie marki przedsiębiorstwa, służy przekazaniu informacji partnerowi biznesowemu o rodzaju świadczonych usług. Jest nie jest tylko źródłem informacji o miejscu i rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, ale służy także zachęceniu do nawiązania współpracy. Dlatego każdy z pozoru nieistotny element, może spowodować, że potencjalny klient dostrzeże w nas potencjał, a wizytówka stanie się przekazem na temat naszej kreatywności i pomysłowości dla jej odbiorców.

Do podstawowych informacji jakie powinny się znaleźć na wizytówce jest: nazwa i adres prowadzonej działalności, logo firmy, telefon kontaktowy, e-mail, link do strony internetowej, kluczowe informacje dotyczące świadczonych usług. Na wizytówce mogą pojawić się także dodatkowe informacje np. adres witryny internetowej lub innego sposobu kontaktu w mediach społecznościowych.

Rodzaje wizytówek

W zależności od przeznaczenia wizytówki, wyróżniamy jej następujące rodzaje. Wizytówka służbowa, to ta którą związana jest z rodzajem wykonywanej działalności. Służy do informowania o rodzaju świadczonych usług oraz o sposobie kontaktu z firmą.

Na wizytówce osobistej znajdują się dane osobowe jej właściciela oraz informacje o numerze telefonu, adresie lub o sposobie kontaktu za pośrednictwem social media. Zawarta jest informacja o nazwie stanowiska lub o tym czym dana osoba zajmuje się.

Na wizytówce rodzinnej, która zazwyczaj zostaje dołączona do przesyłki lub prezentu znajduje się na niej adnotacja, kto jest nadawcą. Również pełni funkcję informacyjną.

Natomiast wizytówka kombinowana posiada elementy wizytówki służbowej oraz osobistej.

Wymiary wizytówek

Zazwyczaj format wizytówki nie jest większy niż 90,00 mm x 55,00 mm, a układ zamieszczonych na nich treści jest poziomy. Takich wymiarów wizytówki można najczęściej spotkać w Nowej Zelandii i w Australii.

Według normy ISO 7810 ID-1 zalecany wymiar wizytówki jest taki sam, jak rozmiar karty kredytowej – 85,6 mm x 53,98 mm. Jest to standard międzynarodowy, bardzo często stosowany w praktyce. Z kolei norma ISO 216 zaleca format A8 czyli 74,00 m x 52,00 mm. Rozmiar ten jest jednak rzadziej stosowany.

W Polsce, podobnie jak np. na Słowacji, na Węgrzech, w Rosji, w Mołdawii, w Kazachstanie, Białorusi i w Czechach najczęściej stosowany format wizytówek to 90,00 mm x 50,00 mm.

W skrócie o wizytówkach…

Mała, acz poręczna i pojemna forma przekazu informacji. W ostatnim czasie coraz śmielej pełni ona funkcję reklamowe poprzez interesujące kreacje. Nasza drukarnia oferuje usługi projektowania wizytówek, a także realizuje ich wydruk. W celu nadania Twojej wizytówce oryginalności, wprowadziliśmy do oferty szereg uszlachetnień:

  • foliowanie (folia mat, połysk i soft touch)
  • wykończenie w postaci zaokrąglonych rogów
  • tłoczenie
  • hotspaming (technika upiększenia druku poprzez jego wytłaczanie na gorąco)
  • złocenie i srebrzenie

Wizytówki, wedle życzenia klienta, drukujemy jedno – bądź dwustronnie.