Zaletą stosowania tej metody jest przede wszystkim bardziej precyzyjne przygotowanie elementów. Wystarczy jednorazowo zaprogramować maszynę, dzięki temu skraca się czas obsługi. Materiały zostają precyzyjnie obrobione, zgodnie z projektem. Dzięki temu ilość odpadów i nieprawidłowo wykonanych elementów jest mniejsza. Te wszystkie elementy wpływają na obniżenie kosztów produkcji.
Czynniki takie jak wielofunkcyjność, powtarzalność procesu produkcji oraz bezpieczeństwo procesu sprawiają, że obróbka skrawaniem CNC ma coraz większe zastosowanie w przemyśle, motoryzacji, lotnictwie, elektronice, a nawet w medycynie. Metoda ta jest bardzo rozwojowa, z uwagi na precyzyjność wykonywanych elementów, stąd też zainteresowanie jest coraz większe w różnych gałęziach gospodarki.
Obróbka może być wykonywana w wymiarze 2D (obróbka materiału wykonywana jest w jednej płaszczyźnie – XY), 3D (obróbka materiału wykonywana jest w płaszczyźnie trójwymiarowej – XYZ ), 5D (charakteryzuje się dodatkowym obrotem obrabiarki wokół osi Z i Y). Ten ostatni sposób daje największe możliwości oraz pozwala na stworzenie najbardziej precyzyjnego modelu. Na materiałach dzięki obróbce mechanicznej CNC możliwe jest wykonanie na powierzchni elementu napisów lub wybranych wzorów, dlatego stosowana jest dość często w jubilerstwie np. podczas wykonywania graweru na przedmiotach. Metoda ta wykorzystywana jest także w reklamie podczas tworzenia loga firmy oraz haseł reklamowych.